שכונות, רחובות ואתרים

ילישביץ יעקב

רחוב ילישביץ ממוקם בשכונת כפר-גנים.

תחילתו ברח' הנשיאים וסופו ברח' העצמאות.

ע"ש יעקב ילישיביץ, מראשוני כפר-גנים, חבר ועד כפר-גנים (1883-1960).
נמצא בשכונת כפר-גנים