שכונות, רחובות ואתרים

ילדי מרישין

הרחוב ממוקם בשכונת מחנה-יהודה. תחילתו של רחוב ילדי מרישין ברח' שפרינצק וסופו ברח' מימון.

הרחוב נקרא ע"ש הילדים שרוכזו בגיטו לודז', הנקרא מרישין.
נמצא בשכונת מחנה-יהודה