שכונות, רחובות ואתרים

ילדי טהרן

רחוב ילדי טהרן ממוקם בשכונת עין-גנים.

הרחוב מתחיל ברח' אליעזר פרידמן לכיוון הקריה החינוכית ליד בי"ס תיכון "ברנר".

הרחוב מנציח את עליית "ידי טהרן".
נמצא בשכונת עין-גנים