שכונות, רחובות ואתרים

יטקובסקי, האחים

רחוב יטקובסקי ממוקם בשכונת כפר-גנים.

תחילתו ברחוב הנשיאים, וסופו ברחוב ליאון בלום.

רחוב יטקובסקי נקרא ע"ש האחים עובדיה, דב ושלמה, בניזאב-אריה ובתיה. שלושת האחים עלו ארצה עם הוריהם בגיל צעיר והתיישבו בפתח-תקוה. הקימו משקים למופת. פעילים במלחמת "הצעירים והזקנים", וחיי הציבור במושבה. דב שימש כחבר וועד המושבה ויו"ר בית האיכר. שלמה, נציג פועלי פתח-תקוה בועידת היסוד של ההסתדרות הכללית, ממניחי היסוד לקופת-חולים.

ברחוב מצויים: ביה"ס ביאליק, ביה"ס יבנה.
נמצא בשכונת כפר-גנים