שכונות, רחובות ואתרים

יחבוב, הרב

תחילתו של רחוב יחבוב ברח' ז'בוטינסקי וסופו ברח' רש"י.

ע"ש אהרון יחבוב, רועה רוחני לעדה הבוכרית בפ"ת (1898-1971).
נמצא בשכונת