שכונות, רחובות ואתרים

יוספברג יהושוע

רחוב יוספברג ממוקם בשכונת מפ"ם.

תחילתו של הרחוב ברחוב מינץ וסופו ברחוב בן-צבי.

הרחוב נקרא ע"ש יהושע יוספברג, רופא בקופ"ח וחבר המועצה בפ"ת.
נמצא בשכונת מפ"ם