שכונות, רחובות ואתרים

יוסף לוין

הרחוב ממוקם בשכונת נוה-גנים. תחילתו של רחוב יוסף לוין ברח' קופלמן וסופו ברח' ישראל ושרה.

ע"ש יוסף לוין, איש ספורט.
נמצא בשכונת נוה-גנים