שכונות, רחובות ואתרים

יונה

הרחוב ממוקם בשכונת שעריה.

תחילתו ברח' מיכה וסופו ברח' רות.

ע"ש יונה הנביא, החמישי בתרי-עשר הנביאים. יונה היה נביא התוכחה של נינוה. בתנ"ך מסופר על בליעתו ע"י דג גדול והקאתו ליבשה, משם הלך לנינוה להחזירה בתשובה.
נמצא בשכונת שעריה