שכונות, רחובות ואתרים

יואל

הרחוב ממוקם בשכונת שעריה.

תחילתו ברח' כנסת ישראל וסופו ברח' הנביאים.

ע"ש יואל הנביא בן פתיאל, הנביא השני מתרי-עשר הנביאים. חזה בעיקר על יום ה' וקרא לעם ולמנהיגיו לחזור בתשובה כדי להתגבר על מכת הארבה שפקדה את הארץ בזמנו.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת שעריה