שכונות, רחובות ואתרים

יהלום בנימין

רחוב יהלום מצוי בשכונת כפר-גנים.

תחילתו ברחוב סטפן ווייז, וסופו ברחוב טרומפלדור.

הרחוב נקרא ע"ש בנימין יהלום, שנולד בטבת תרל"ב. עלה ארצה בשנת תרמ"ה. בנימין יהלום היה עסקן ציבורי, דאג לאינטרסים של חקלאי פתח-תקוה וכפר-סבא. השתתף בגאולת אדמות כפר-גנים. תרם רבות מכוחו ומרצו למוסדות ציבור בעיר ובכפר-גנים. פרסם חוברת "זכרונות יהלום".

נפטר ביום ט"ז אלול תשי"ט 1958.

ברחוב מצויים: ביה"ס יד-לבנים אכסניית הנוער יד-לבנים אקליפטוס המריבה (צומת יהלום-דב הוז).
נמצא בשכונת כפר-גנים

מידע נוסף