שכונות, רחובות ואתרים

יהושוע בן נון

רחוב יהושע בן-נון ממוקם בשכונת שעריה.

תחילתו ברח' הנביאים.

יהושע בן-נון, מ"מ משה רבנו, מצביא צבאות ישראל מכובשי ארץ כנען.
נמצא בשכונת שעריה