שכונות, רחובות ואתרים

י"ד הבנים

רחוב "יד-הבנים" ממוקם בשכונת מפ"ם.

תחילתו ברחוב זרובבל.

הרחוב נקרא על שמם של בני כפר גנים שנפלו במלחמות ישראל.
נמצא בשכונת כפר-גנים