שכונות, רחובות ואתרים

יגיע כפיים

רחוב יגיע כפיים ממוקם בקריית אריה.

תחילתו ברח' גיסין.

יגיע כפיים - עבודת אדמה וחרושת.
נמצא בשכונת קריית אריה

מידע נוסף