שכונות, רחובות ואתרים

יבנה

רחוב יבנה ממוקם בשכונת יוספטל.

תחילתו ברח' ירושלים.

הרחוב נקרא ע"ש העיר יבנה, עיר בנחלת שבט יהודה, בשפלה הדרומית. לאחר חורבן בית שני-מושב סנהדרין בראשות יוחנן בן זכאי, כיום -ישוב עירוני.
נמצא בשכונת יוספטל