שכונות, רחובות ואתרים

יבנאל

רחוב יבנאל ממוקם בהדר המושבות.

תחילתו ברח' ראש פינה וסופו ברח' ללא מוצא.

הרחוב מנציח את אחד מ-15 הישובים הראשונים שנוסדו בין השנים (1879-1902).
נמצא בשכונת ---שכונה למחיקה--