שכונות, רחובות ואתרים

טשרניחובסקי שאול

רחוב טשרניחובסקי ממוקם בקריית מטלון.

תחילתו ברח' עין-גדי וסופו ברח' של"ג.

ע"ש שאול טשרניחובסקי מגדולי השירה העברית החדשה, רופא, בלשן, מתרגם (1875-1943).
נמצא בשכונת קריית מטלון

מידע נוסף