שכונות, רחובות ואתרים

טייב, הרב

רחוב טייב ממוקם בשכונת עמישב.

תחילתו ברח' עזרא ונחמיה.

ע"ש יצחק חי טייב, מגדולי הרבנים בטוניס.
נמצא בשכונת עמישב