שכונות, רחובות ואתרים

טוסקניני ארתורו

רחוב טוסקניני ממוקם בשכונת מפ"ם.
תחילתו ברח' השרון וסופו ברח' יוספסברג.

הרחוב נקרא ע"ש ארתורו טוסקניני, מנצח איטלקי על תזמורות ואופרות. היה המנצח הראשון של התזמורת הפילהרמונית בארץ ישראל. נולד בפארמה. בגיל תשע התחיל לנגן בצ'אלו. בשנת 1898 היה מנצחה הראשי של בית האופרה לה סקאלה. רבים מהמבקרים המוסיקלים רואי בטוסקניני את גדול המנצחים בדורנו.
נמצא בשכונת מפ"ם