שכונות, רחובות ואתרים

טבריה

רחוב טבריה ממוקם בשכונת עמישב.

תחילתו ברח' עזרא ונחמיה וסופו ברח' צפת.

טבריה, אחת מארבע ערים קדושות ליהודים, בירת הגליל בימי בית שני.
טבריה ממוקמת על שפת הכנרת, נבנתה ע"י הורדוס ונקראה ע"ש טבריוס קיסר. בוצרה לקראת המרד הרומאי.

אחרי חורבן הבית שימשה כמרכז רוחני, לכאן עברה הסנהדרין ובה נחתם התלמוד הירושלמי.

טבריה נכבשה ע"י הביזנטים והצלבנים ונחרבה במערכה בין הצלבנים למוסלמים.

החל משנת 1770 חודש בה היישוב היהודי.
נמצא בשכונת עמישב