שכונות, רחובות ואתרים

טבצניק דוד

הרחוב ממוקם בשכונת קרול. מתחיל ברח' אסירי ציון ומסתיים ברח' קרול.

דוד טבצ'ניק, חבר מועצת העירייה שנים רבות, סגן ראש העירייה, איש ציבור רב פעלים בעיר ויקיר פתח-תקוה.
נמצא בשכונת קרול