שכונות, רחובות ואתרים

טבנקין יצחק

הרחוב ממוקם בשכונת מפ"ם.

תחילתו ברחוב כץ וסופו ברחוב בן-צבי.

הרחוב נקרא ע"ש יצחק טבנקין, נולד ברוסיה בשנת 1887. מראשי תנועת העבודה בא"י וממנהיגי "פועלי ציון". דגל בהתיישבות חקלאית ובהגשמה אישית. מראשי תנועת הפועלים ו"אחדות העבודה", היה חבר ה"שומר" השתתף בהגנה על תל-חי והיה ממייסדי קיבוץ עין-חרוד. ממנהיגי מפא"י. בשנת 1945 עזבו הוא וחבריו את מפא"י והקימו את "אחדות העבודה". לאחר מלחמת ששת הימים היה מראשי תנועת א"י השלמה.

נפטר בשנת 1971.
נמצא בשכונת מפ"ם

מידע נוסף