שכונות, רחובות ואתרים

החת"ם סופר

רחוב החת"ם סופר ממוקם בקריית מטלון.

תחילתו ברח' אונקולוס וסופו ברח' בן-זכאי.

החת"ם סופר, חדושי תורת משה, ספרו של הרב משה סופר (1762-1839).
נמצא בשכונת קריית מטלון