שכונות, רחובות ואתרים

ח"ן

רחוב ח"ן ממוקם ברמת ורבר.

תחילתו ברח' צה"ל וסופו ברח' משה שרת.

רחוב ח"ן-חיל נשים, מחילות צה"ל. החיל הוקם רשמית ביום 1948.5.26, אך למעשה נשים שירתו עוד קודם לכן, ב"הגנה", פלמ"ח, באצ"ל ובלח"י. תפקידי החיל בכל תחום בצה"ל למעט תפקידים קרביים.
נמצא בשכונת רמת ורבר