שכונות, רחובות ואתרים

חלמיש

רחוב חלמיש ממוקם באיזור תעשייה סגולה.

תחילתו ברח' גלים וסופו ברח' האלוף מרכוס.

חלמיש, צור, אבן קשה ונוחה לעבודה.

מידע נוסף