שכונות, רחובות ואתרים

חלוצת הפרדסנות

תחילתו של רחוב חלוצת הפרדסנות ברח' בר-כוכבא וסופו ברח' פינסקר.
ע"ש שרה איטה פלמן. בצדק מכנים אותה "החלוצה", נטעה את הפרדס הראשון בא"י ליד הכפר סומיל. טפחה במו ידיה את העצים שבעלה המנוח ר' דוב דוד פלמן נטעם. שמרה על הנחלה ועל הגחלת אשר היתה להיות שלהבת אורים לדורות.

בשנת 1936 בשנת ה-83 לחייה, נפטרה.
נמצא בשכונת קרול