שכונות, רחובות ואתרים

חכמי לובלין

הרחוב ממוקם בשכונת כפר אברהם.
תחילתו ברח' רמח"ל וסופו ברח' סלבנדי.

חכמי לובלין, ישיבה מפורסמת בלובלין, נוסדה ע"י הרב מ.שפירא (1887-1934).
נמצא בשכונת כפר-אברהם