שכונות, רחובות ואתרים

חכמי ישראל

הרחוב ממוקם בשכונת שעריה.

תחילתו ברח' עמוס וסופו ברח' יואל.

שם סמלי לחכמי ישראל מימי קדם ועד היום.
נמצא בשכונת שעריה