שכונות, רחובות ואתרים

חטיבת אלכסנדרוני

רחוב חט' אלכסנדרוני ממוקם בשכונת עמישב.

הרחוב ע"ש חטיבת אלכסנדרוני אשר לחמה במלחמת השחרור.
נמצא בשכונת עמישב