שכונות, רחובות ואתרים

חדרה

רחוב חדרה ממוקם בשכונת הדר המושבות.

תחילתו ברח' מטולה וסופו ברח' גדרה.
הרחוב מנציח את העיר חדרה.
נמצא בשכונת ---שכונה למחיקה--