שכונות, רחובות ואתרים

חגי

הרחוב ממוקם בשכונת שעריה.
תחילתו ברח' זכריה וסופו ברח' הנביאים.

חגי הנביא, העשירי מבין תרי-עשר הנביאים. ניבא בימי שיבת ציון.
נמצא בשכונת שעריה