שכונות, רחובות ואתרים

חברון

הרחוב ממוקם בשכונת שעריה עירוני.

תחילתו ברח' שולמית וסופו ברח' רות.

ע"ש חברון עיר האבות - נקנתה ע"י אברהם מעפרון החיתי, בסכום של 400 שקל כסף, ויועדה כקבר משפחתי. במערת המכפלה, לפי האמונה קבורים אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. חברון קדושה ליהודים ולמוסלמים כאחד. מכונה ע"י הערבים אל-חליל. העיר נמצאת ביהודה.
נמצא בשכונת שעריה עירוני