שכונות, רחובות ואתרים

חבקוק

הרחוב ממוקם בשכונת שעריה.
תחילתו ברח' מיכה וסופו ברח' ללא מוצא.

חבקוק, הנביא השמיני בתרי-עשר הנביאים. הספר מכיל רק 3פרקים.
נמצא בשכונת שעריה