שכונות, רחובות ואתרים

חב"ד

הרחוב ממקום בשכונת מחנה יהודה.

תחילתו ברח' רצון מנחם.

חב"ד - ראשי תיבות: חכמה, בינה ודעת. תורת החסידות מיסודו של ר' שניאור זלמן ב"ר ברוך מלאדי, בעל "התניא".
נמצא בשכונת מחנה-יהודה