שכונות, רחובות ואתרים

זרובבל יעקב

רחוב זרובבל ממוקם בכפר גנים.

תחילתו ברח' הנשיאים.

ע"ש יעקב זרובבל, ממנהיגי "פועלי ציון", סופר ועתונאי (1886-1967).
נמצא בשכונת כפר-גנים