שכונות, רחובות ואתרים

זקן השומרים

רחוב זקן השומרים ממוקם בשכונת עמישב.

תחילתו ברח' כורש המלך וסופו ברח' צלח שלום.

הרחוב ע"ש אברהם שפירא, זקן השומרים. יליד אוקרינה עלה בשנת 1880 בהיותו בן 10. התיישב עם הוריו בירושלים ומשחודש היישוב ביהוד הייתה משפחתו בין המתיישבים ביהוד ובפתח-תקוה.

מגיל צעיר התבלט בגבורתו. מאז 1890 הוכר ושימש כראש השומרים בפתח-תקוה. שלט בשפה הערבית ורכש את אמונם של הבדואים והערבים בסביבה כשפנו אליו כגורם מתווך בסכסוכים בין יהודים לערבים.

במלחמת העולם הראשונה נאסר לאר גילוי רשת נילי ונשלח לדמשק, שם גוייס לצבא הטורקי. אחרי חזרתו עמד בראש ההגנה בפתח-תקוה והוביל את אנשי המושבה במאורעות 1921.

שימש כשומר ראשם של ראשי היישוב וכן של הנציב העליון הרברט סמואל. נפטר בשיבה טובה בשנת 1965 כשהוא בן 95 שנים.

נמצא בשכונת עמישב

מידע נוסף