שכונות, רחובות ואתרים

זכריה

הרחוב ממוקם בשכונת שעריה.

תחילתו ברח' חגי וסופו ברח' החמישה.

ע"ש זכריה בן ברכיה בן עידו. הנביא הי"א מתרי-עשר הנביאים. נביא בימי המלך דרייוש. פסוקו "לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה' צבאות", הפך למשפט מפתח בעולם היהדות.
נמצא בשכונת שעריה