שכונות, רחובות ואתרים

זכרון יעקב

רחוב זכרון יעקב ממוקם בהדר המושבות.

תחילתו ברח' גיסין וסופו ברח' קרול.

הרחוב מנציח אחד מ-15 הישובים הראשונים שנוסדו בין השנים 1879-1902.
נמצא בשכונת ---שכונה למחיקה--