שכונות, רחובות ואתרים

זהבי שמעון

רחוב זהבי ממוקם בשכונת כפר אברהם.

תחילתו ברח' ריינס וסופו ברח' עוזיאל.
שמעון זהבי, פרדסן, בנה את השוק המרכזי.
נמצא בשכונת כפר-אברהם