שכונות, רחובות ואתרים

זבלודוביץ

רחוב זבלדוביץ ממוקם בקריית אלון.
תחילתו ברח' ברנר וסופו ברח' רמז.
הרחוב נקרא ע"ש צבי זבלדוביץ (1853-1948), עסקן בגמילות חסדים, יו"ר ועד המושבה בפתח-תקוה.