שכונות, רחובות ואתרים

ועד ארבע ארצות

נמצא בשכונת עמישב