שכונות, רחובות ואתרים

ויצמן חיים

הרחוב ממוקם בשכונת כפר גנים.
ראשיתו ברחוב דגל ראובן וסופו ברחוב העצמאות.

הרחוב נקרא ע"ש חיים ויצמן, נשיאה הראשון של מדינת ישראל. חיים ויצמן נולד בשנת תרל"ד-1873 במוטול, ליד פינסק. משנת 1899 פרופ' למדעים. משנת 1920 נשיא ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית מ-1925. ראש המחלקה המדינית שלהן. נשיא חבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית, מנהל המכון למחקר ע"ש דניאל זיו, מדינאי יהודי וממציא. ציר בקונגרסים 2-19 ונשיא הקונגרס ה-19. נשיאה הראשון של מדינת ישראל.
נפטר ברחובות בשנת תשי"ג-1952 ונקבר לפי בקשתו במכון ויצמן.

ברחוב מגדל המים העירוני.

נמצא בשכונת כפר-גנים

מידע נוסף