שכונות, רחובות ואתרים

וינקלר אלתר

רחוב וינקלר ממוקם בשכונת נוה-גן.
תחילתו ברח' אסירי ציון וסופו ברח' ללא מוצא.
הרחוב נקרא ע"ש אברהם וינקלר מתושביה הירקונים של פתח-תקוה. נולד באוקריינה. עלה ארצה בשנת תרכ"ח והתיישב עם הוריו בירושלים. יחד עם אביו היה בין ראשוני המתיישבים הירקונים.
נמצא בשכונת נוה-גן