שכונות, רחובות ואתרים

התעשייה

רחוב התעשייה ממוקם ברמת סיב.
תחילתו ברח' המגשימים וסופו ברח' השילוח.

התעשיה, מרכז תעשייה באזור.
נמצא בשכונת רמת סיב

מידע נוסף