שכונות, רחובות ואתרים

התחיה

רחוב התחיה ממוקם בשכונת שעריה עירוני.

תחילתו ברחוב שולמית וסופו ברחוב רות.

"התחיה" - ירחון ספרותי של חובבי-ציון.
נמצא בשכונת שעריה עירוני