שכונות, רחובות ואתרים

התוף

רחוב התוף ממוקם בשכונת עמישב.

תחילתו ברח' השופר וסופו ברח' מנחם בגין.

התוף, כלי הקשה, מכלי הנגינה העתיקים. הקדמונים השתמשו בו לעידוד במלחמות, לריקוד ולפולחן. בתנ"ך מוזכרים התופים רבות: ".. ואשלחך בשמחה ובשירה בתוף ובכינור" (בראשית ל"א 27).

נמצא בשכונת עמישב