שכונות, רחובות ואתרים

התאנה

רחוב התאנה ממוקם בשכונת נוה-עוז.

תחילתו ברח' אשכול וסופו ברח' הדקל.

רחוב התאנה - אחד משבעת המינים, שנשתבחה בהם ארץ-ישראל. "התאנה חנטה פגיה..." (שיר השירים ב' 13).
נמצא בשכונת נוה-עוז