שכונות, רחובות ואתרים

השרון

רחוב השרון ממוקם בשכונת מפ"ם.

תחילתו ברח' הוברמן וסופו ברח' טוסקניני.

השרון - איזור המישור שבין הים והרי השומרון. מפורסם מאז ימי המקרא בפוריותו. באיזור זה פרדסים והוא מאוכלס ביישובים צפופים.
נמצא בשכונת מפ"ם