שכונות, רחובות ואתרים

השפלה

רחוב השפלה ממוקם בקריית אריה.
תחילתו ברח' גיסין.

השפלה, ע"ש שפלת החוף.
נמצא בשכונת קריית אריה

מידע נוסף