שכונות, רחובות ואתרים

השילוח

רחוב השילוח ממוקם ברמת סיב.

תחילתו ברח' השקמה וסופו ברח' השחם.
"השילוח", עתון שיצא באודסה בשנים 1897-1927.
נמצא בשכונת רמת סיב

מידע נוסף