שכונות, רחובות ואתרים

השושנים

רחוב השושנים ממוקם בשכונת בר-יהודה.

תחילתו ברחוב קפלן וסופו ברחוב צה"ל.

הרחוב נקרא ע"ש פרחי השושנים.
נמצא בשכונת בר-יהודה